CZ DE EN
 


Společnost JUNKER Industrial Equipment s.r.o. se sídlem v Boskovicích byla založena v roce 1995 jako 100% dceřiná společnost německé firmy OTTO JUNKER GmbH.

JUNKER Industrial Equipment s.r.o. je členem koncernu OTTO JUNKER

   OTTO JUNKER GmbH, Německo
   OTTO JUNKER GmbH - Beijing Office, Čína
   OTTO JUNKER Metallurgical Equipment , Čína
   OTTO JUNKER GmbH - Middle East Office, SAE
   JUNKER, Inc., USA
   JUNKER Industrial Equipment s.r.o., Česká republika
   INDUGA, Německo
   THERMCON, Německo

Cílem společností koncernu OTTO JUNKER jsou celosvětové dodávky investičních celků pro oblasti tavení železných a neželezných kovů a tepelného zpracování převážně neželezných kovů (hliníku a jeho slitin, mědi a jejích slitin).

Aktivity JUNKER Industrial Equipment s.r.o. vychází především z potřeb společnosti OTTO JUNKER GmbH v oblastech konstrukce, výroby, montáže a dodávky ocelových konstrukcí a elektrozařízení. Stále významnější podíl také představují projekty pro vlastní zákazníky

Ve společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o. je zaveden integrovaný systém řízení a vedení společnosti přijalo integrovanou politiku k zajištění efektivního řízení.

      Integrovaná politikaYou Dream We Run 2017

Naše společnost se letos poprvé zúčastnila 5. ročníku štafetového charitativního běhu You Dream We Run 2017, který se konal ve dnech 9.-10.6.2017 na hřišti ASK Blansko. Během 24 hodin se na hřišti vystřídalo více jak 2 000 běžců poskládaných do 54 týmů ... Celá zpráva (PDF)

  

Odborná praxe studentů středních škol

Jako každý rok naše společnost nabízí studentům technických škol možnosti využití odborné praxe. Studenti se tak mohou seznámit s činností a posláním jednotlivých pracovišť firmy a reálnou situací v daném oboru. Mohou si tak ověřit získané teoretické znalosti a praktické dovednosti ... Celá zpráva (PDF)

  

Exkurze z VUT Brno

Dne 23.3.2017 navštívili naši firmu studenti Fakulty strojního inženýrství VUT Brno pod vedením Doc. Ing. Antonína Záděry, Ph.D. z Ústavu strojírenské technologie - Odbor slévárenství.
Studenti si prohlédli jednotlivá pracoviště, kde se mohli prakticky seznámit s výrobky naší firmy. Součástí prezentace byla také funkční ukázka pracovních poloh indukční tavící pece na 2.750 kg hliníku.

  

Více o dění v naší společnosti najdete zde ...