CZ DE EN
 

Historie a vývoj společnosti

Roku 1924 založil Otto Junker stejnojmennou firmu v Lammersdorfu, asi 20 km jižně od města Aachen. Základní produkt nejprve řemeslně orientovaného podniku tvořila vodou chlazená kokila, vynález jeho otce Andrease.

Během dalších desetiletí se firma OTTO JUNKER GmbH stala významným podnikem se širokým výrobním programem.

Od smrti jediného majitele Dr.-Ing. E.h. Otto Junkera roku 1982 se podnik nachází ve vlastnictví nadace Otto Junkera. Nadace, založená roku 1970, se zavázala podporovat budoucí inženýry.


Společnost JUNKER Industrial Equipment s.r.o. byla založena roku 1995 v České republice jako dceřiná společnost německé firmy OTTO JUNKER GmbH.

V létě roku 2006 byla dokončena dosud nejvýznamnější investiční akce - výstavba nové výrobní haly a administrativní budovy. Došlo tak k soustředění výroby a jejích obslužných činností do jednoho místa a pro zákazníky znamenal přesun výroby do nových prostor zvýšení kvality dodávaných produktů a zkrácení termínů dodání.


Významné milníky JUNKER Industrial Equipment s.r.o.

1994  -  1997

1994, založení společnosti JUNKER Industrial Trading s.r.o.
1995, založení společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o.
konstrukce - tvorba výrobní výkresové dokumentace
dílenská montáž zařízení v Boskovicích (3.500 m2)
instalace u zákazníků
výroby jochů pro indukční cívky
1996, výroby indukčních cívek

1998  -  2000

certifikace podle ISO 9001:1994
samostatná hala pro výrobu indukčních cívek a jochů
nová výrobní střediska :
      - dílenská montáž v Přerově (10.000 m2)
      - výroba indukčních cívek v samostatné hale(1.100 m2)
      - centrální sklad (1.000 m2)
      - brusírna roštových tyčí (1.500 m2)

2001  -  2003

zastoupení OTTO JUNKER GmbH v České republice a Slovenské republice
obchodní oddělení a realizace vlastních zakázek pro třetí zákazníky
zkušební pole elektrozařízení
konstrukční kancelář Brno

2004  -  2005

vedení externích montáží u zákazníků
vývoj vlastních produktů
vlastní skladové hospodářství a zásobování
výroba a montáž zařízení pro další společnosti ve skupině OTTO JUNKER

2006  -  2008

výstavba nové montážní haly a administrativní budovy v Boskovicích (7.100 m2)(2006)
uzavření odloučených pracovišť v Přerově a Brně a soustředění všech aktivit v Boskovicích

2009  -  2010

fúze se společnostmi JUNKER Industrial Trading s.r.o. a Otto Junker Invest CZ s.r.o.
první "Den otevřených dveří" 22.7.2010

2011  -  2012

3D-CAD konstrukce

2013  -  2014

navýšení produkce brusírny
nová střediska kovovýroby a servisu
odkoupení části pronajatých budov a ploch do vlastnictví společnosti (7.700 m2)(2014)
uspořádání mítinku významných firem německého svazu DGM - "DGM Tagung"

2015

oslava 20. výročí založení JUNKER Industrial Equipment s.r.o.
instalace lakovací kabiny
rekonstrukce, rozšiřování a částečné zastřešení venkovních skladovacích ploch
zavedení integrovaného systému řízení a jeho certifikace podle norem
      ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001

2017

rekonstrukce původní skladové haly na novou dílnu elektromonáže