CZ DE EN
 

O nás

Prezentace v médiích a publikacích

YOU DREAM WE RUN 2018

Naše společnost se i letos zúčastnila 6. ročníku štafetového charitativního běhu You Dream We Run 2018, který se konal 8.-9.6.2018 na hřišti ASK Blansko. Během 24 hodin se na hřišti vystřídalo rekordních 3.113 běžců poskládaných do 77 týmů. Dohromady se naběhalo neuvěřitelných 20.040 kilometrů. Díky tomu, všem sponzorům a všem, kteří si zakoupili trička a reklamní předměty k této akci nebo zaslali svůj příspěvek na transparentní účet, se organizátorům podařilo vybrat 750.000 Kč. ... Celá zpráva (PDF)

  

Nová dílna elektromontáže

V květnu 2017 byla zakončena jedna z etap optimalizace organizace závodu. Investicí 15 miliónů Kč byla během jednoho roku přestavěna původní skladová hala na moderní provoz elektromontáže. Pracovníci střediska získali 850 čtverečních metrů odpovídajícího montážního prostoru, který splňuje vysoké standardy pracovního prostředí a podporuje aktivní využívání prvků štíhlé výroby.

  

In-house školení

Ve středu 22.11.2017 proběhlo školení "Manažerské dovednosti pro mistry a předáky dělnických kolektivů". Toto školení vedla vynikající lektorka paní Mgr. Martina Hejduková ze společnosti FORUM s.r.o.
Na praktických příkladech i týmových úkolech jsme si vyzkoušeli jak správně komunikovat, ale i naslouchat, jaké jsou styly vedení a jejich využitelnost v praxi, jak vhodně motivovat k dosažení stanovených úkolů. Paní Mgr. Hejduková nám trefně vysvětlila, jak efektivně zvládat konflikty, rozčilení a hněv, ale i umění přijímat kritiku. Na závěr školení jsme probrali řízení času s vhodným delegování a také klady týmové práce.

  

You Dream We Run 2017

Naše společnost se letos poprvé zúčastnila 5. ročníku štafetového charitativního běhu You Dream We Run 2017, který se konal ve dnech 9.-10.6.2017 na hřišti ASK Blansko. Během 24 hodin se na hřišti vystřídalo více jak 2 000 běžců poskládaných do 54 týmů.
Náš Junker team a přátelé, tvořený z 30 běžců, zvládl za tuto dobu naběhat neuvěřitelných 575 kol, což je 230 km a skončil tak na krásném 37. místě.
Hlavním účelem této charitativní akce bylo splnit sny 8 handicapovaným dětem a 2 dospělým. Všech těchto 10 snů v hodnotě 360 tisíc Kč se tak podařilo splnit. Největší dík tímto patří organizátorce paní Markétě Křapové a také všem zúčastněným za výbornou týmovou práci.

  

Odborná praxe studentů středních škol

Jako každý rok naše společnost nabízí studentům technických škol možnosti využití odborné praxe. Studenti se tak mohou seznámit s činností a posláním jednotlivých pracovišť firmy a reálnou situací v daném oboru. Mohou si tak ověřit získané teoretické znalosti a praktické dovednosti.
Tento rok, od 15.5. - 26.5.2017, využili této velké příležitosti 3 studenti ze středních průmyslových škol, oboru strojírenství. Praktikanti byli přiřazeni na určitá pracovní střediska, kde se jim po celou dobu věnovali, předávali své znalosti a zkušenosti nejenom vedoucí pracovníci, ale i celý tým našich zkušených zaměstnanců.
Studenti ze SPŠ Jedovnice vykonávali odbornou praxi přímo ve výrobě na středisku mechanické montáže a technické kontroly. Na středisku konstrukce si své znalosti a dovednosti u 3D modelování vyzkoušel student ze SPŠ a VOŠ Brno.
Někteří praktikanti využili možnosti vykonání odborné praxe již po několikáté, a to nejen proto, že zde získávají od našich kvalifikovaných zaměstnanců potřebné zkušenosti ke studiu, ale i proto, že se jim u nás líbí. A to jak čisté a příjemné prostředí firmy a zajímavý produkt, tak možnost práce na zahraničních zakázkách a přátelský kolektiv.

  

Exkurze z VUT Brno

Dne 23.3.2017 navštívili naši firmu studenti Fakulty strojního inženýrství VUT Brno pod vedením Doc. Ing. Antonína Záděry, Ph.D. z Ústavu strojírenské technologie - Odbor slévárenství.
Studenti si prohlédli jednotlivá pracoviště, kde se mohli prakticky seznámit s výrobky naší firmy. Součástí prezentace byla také funkční ukázka pracovních poloh indukční tavící pece na 2.750 kg hliníku.

  

Semináře LEAN PRODUCTION

Zaměstnanci naší společnosti se v průběhu května až října 2016 zúčastnili rozvojového programu Lean Production - Štíhlé a ekonomické myšlení pro společnost. Cílem kurzů pod vedením lektorů Ing. Štěpánky Uličné, Ph.D. a Ing. Miroslava Pavla ze společnosti Gnostika Consulting, s.r.o. bylo motivovat pracovníky k návrhům na zlepšení výroby a procesů.
Lean - tedy "štíhlé" a ekonomické myšlení pomáhá vidět všechny procesy výroby pohledem zákazníka, naučí vnímat všechny typy plýtvání - např. plýtvání časem, materiálem, odborností lidí a motivuje pracovníky k jejich odstraňování. Pracovníci si uvědomí, které nápady dovedou zefektivnit jednotlivé procesy výroby a jak se oni sami mohou na tomto zlepšení podílet.

  

Nové všeobecné obchodní podmínky

Od 1.8.2016 platí nové obchodní podmínky společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2016

Naše společnost se ve dnech 3.10.-7.10.2016 zúčastnila Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Expozice byla zaměřena především na výrobu, servis a opravy indukčních cívek, výrobu ocelových konstrukcí zastoupenou oběžným ventilátorovým kolem pro žíhací agregáty, dále byla prezentována možnost dodávky náhradních dílů a přímých servisních zásahů u zákazníka bez nutnosti demontáže zařízení.
Celkem stánek navštívilo více než 100 zástupců tuzemských a zahraničních firem, mezi kterými se nacházelo i několik potencionálních nových zákazníků či dodavatelů.
Možnost prezentovat se jako firma na takto významném veletrhu pro nás byla další zajímavou zkušeností. Poděkování patří všem, kteří se aktivně na této akci podíleli. Děkujeme také všem, kteří jste náš stánek navštívili!

  

Odborné praxe studentů

Naše firma nabízí studentům technických škol možnosti odborné praxe. Studenti tak mohou nahlédnout do chodu firmy a získat tolik potřebné zkušenosti v oboru.
Od 16.5.2016 do 27.5.2016 této příležitosti využili dva studenti 2. ročníku Střední průmyslové školy Jedovnice a dva studenti 3. ročníku Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy technické Brno, Sokolská 1. Společně se podíleli na úspěšném vypracování modelu zavážecího vozíku tavící pece v CAD systému SolidWorks.

Návštěva senátora Parlamentu ČR Jozefa Regece

Dne 17.května 2016 navštívil naši firmu senátor Parlamentu ČR Jozef Regec. Jednatel společnosti pan Antonín Kužel mu představil výrobní program, provedl ho firmou a seznámil ho s krátkodobými i dlouhodobými plány rozvoje společnosti. Pan senátor se živě zajímal zejména o problematiku zaměstnanosti a řešení všeobecně chybějících kapacit v technických profesích.
Nezůstala nepovšimnuta i otázka využívání státních podpor a dotačních titulů pro rozvoj malých a středních podniků. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a věříme, že si pan senátor Regec, který je mimochodem i náš spoluobčan regionu, odvezl dobrý dojem a nové informace z našeho oboru průmyslových pecí.

  

Seminář "Konzultativní prodej"

S rozvojem firmy se klade důraz na správnou prezentaci a kontakt se zákazníky, kterým se snažíte být zejména dobrým konzultantem a obchodním partnerem. Cílem je umět nacházet možnosti oboustranně výhodné spolupráce, podpořit pochopení a zkvalitnění vztahu se zákazníkem. Seminář, který pro nás připravila společnost LIONS CZ s.r.o., se touto problematikou zabýval. Proběhl ve dnech 3. a 12. května 2016 a absolvovali ho zástupci obchodu, servisu a řízení projektů.
Účastníci byli seznámeni se základním rozdělením osobnostních typů a naučili se je rozpoznávat a pracovat s nimi v různých situacích. Seminář byl rozdělen na dvě části, mezi kterými byla 10-denní lhůta určená na vstřebání a uplatnění nových znalostí v praxi. Zajímavé bylo rozdělení obchodního procesu a využívání typologie v jednotlivých fázích. Při závěrečné diskuzi byl zmiňován i fakt, že nově nabité vědomosti je možné využívat i při interní komunikaci napříč firmou a tím ji zkvalitnit.

  

F O U N D T E CH    -    bazar technologií pro tepelné zpracování kovů

Naše společnost zahájila provoz internetového bazaru technologií pro tepelné zpracování kovů foundtech.cz. Cílem služby je zprostředkování koupě a prodeje zařízení i technologických celků v dané oblasti. Díky zkušenostem z dvaceti let působení naší společnosti na trhu zákazníkům nabízíme jak zprostředkování obchodu, tak veškeré technické služby s tím spojené, včetně možnosti generální opravy či modernizace zařízení před jeho dodáním zákazníkovi.

Více na stránkách foundtech.cz

  

52. Slévárenské dny

Ve dnech 10. - 11. listopadu 2015 se v hotelu Avanti v Brně uskutečnili již 52. Slévárenské dny spojené s doprovodnou výstavou, na kterých se naše společnost stejně jako loni aktivně podílela. Slévárenské dny tradičně pořádala Česká slévárenská společnost a spolupořadatelem byl Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně.
Ve dvou přednáškových sálech bylo předneseno 50 příspěvků rozdělených v šesti sekcích - ekonomická, formovací materiály, technologická, neželezné kovy a slitiny a ekologie, metalurgie oceli na odlitky a ingoty a sekce metalurgie litin. Letošní ročník byl velice úspěšný, účastnilo se jich 272 účastníků, kteří zastupovali 102 firem a institucí České a Slovenské republiky.
U naší prezentace se zástupci sléváren nejvíce zajímali o repase indukčních cívek tavicích pecí a rozsah servisních činností. Jako novinku letošního roku jsme účastníkům představili službu zprostředkování nákupu a prodeje použitých zařízení tepelně zpracujícího průmyslu, kterou provozujeme pod hlavičkou FOUNDTECH a jejíž internetové stránky http://foundtech.cz/ jsou v provozu od začátku listopadu.
Děkujeme všem kolegům, kteří se podíleli na přípravě prezentace.

  

Rodinný den

V tomto roce si připomíná naše společnost JUNKER Industrial Equipment s.r.o. 20 let od svého založení. Při této příležitosti uspořádala dne 5.září 2015 pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky rodinný den.
Akce, na kterou přišlo přes 300 návštěvníků, probíhala na nádvoří firmy. Zaměstnanci využili možnosti prohlídky areálu a ukázali svým rodinám a přátelům svá pracoviště, ať již administrativní prostory nebo výrobní haly, kde si také mohli prohlédnout část výrobního programu.
V průběhu celé akce byly pro děti připraveny různé atrakce jako skákací hrad, malování na obličej, výroba placek-buttonů, bublifuk, cukrová vata apod. Pro dospělé byla připravena řízená degustace vína, jízda na segway a elektrický býk. Příjemným zpestřením bylo také vystoupení skupiny mažoretek z Rájce-Jestřebí. Součástí programu byla tombola, v které zaměstnanci vyhráli hodnotné ceny jako např. zájezd, poukázky na nákup sportovního oblečení, domácích potřeb a elektroniky.
Krásné slunečné počasí dodalo akci skvělou atmosféru. Věříme, že si účastníci odnesli plno zážitků a že strávili s naší společností příjemný den.

  

Návštěva dozorčí rady skupiny OTTO JUNKER

Při příležitosti oslavy 20. výročí založení naší společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o. a pořádání "Dne otevřených dveří" nás 1.-2.9.2015 navštívila také dozorčí rada skupiny OTTO JUNKER. Členové rady si prohlédli kompletní výrobní prostory. Jednatel naší společnosti, pan Antonín Kužel, seznámil radu s uskutečněnými investicemi, aktuálním stavem a plánem rozvoje společnosti v budoucnosti.

  

Den otevřených dveří 2015

V tomto roce si připomíná naše společnost JUNKER Industrial Equipment s.r.o. 20 let od svého založení. Při této příležitosti uspořádala dne 1. září 2015 pro stávají i potencionální zákazníky, významné dodavatele, vedení města a vedoucí představitele firem z blízkého okolí "Den otevřených dveří".
Akce, které se zúčastnilo 110 návštěvníků ze 70 českých i zahraničních firem, probíhala ve výrobních prostorách firmy. Účastníci si mohli prohlédnout kompletní výrobní závod a získat od našich zaměstnanců informace o produktech a odpovědi na své dotazy. Na jednotlivých stanovištích byly připraveny ukázky nabízených produktů a služeb.
Blok prezentací zahájil jednatel společnosti, pan Antonín Kužel, který představil naši firmu a seznámil hosty s jejím vývojem od vzniku až po současnost. Dále následovaly odborné prezentace kolegů z německé mateřské společnosti OTTO JUNKER GmbH, pana Franka Donsbacha a pana Atilly Somuncu (členů topmanagementu). Jejich prezentace se věnovaly konkrétním typům zařízení, které skupina OTTO JUNKER nabízí.
Akce byla hodnocena jako velmi úspěšná a podpořila dobrou spolupráci s našimi zákazníky a dodavateli. Vedení společnosti děkuje zaměstnancům za přípravu a realizaci tohoto projektu.

  

Grill party 2015

Dne 3. 7. 2015 uspořádalo vedení naší společnosti pro své zaměstnance v pořadí již třetí "grilování u rybníčka". Počasí přálo, výborného jídla bylo dosti a chlazené pivo přišlo v horku jistě vhod.

  

Vísky cup 2015

V sobotu 27. června 2015 se tým našich zaměstnanců účastnil 23. ročníku turnaje v malé kopané, který pořádala Tělovýchovná jednota Sokol Vísky. Hráčům děkujeme za dobrou reprezentaci naší firmy!

  

Workshop "GET OUT OF THE BOX"

Dne 13.5.2015 se konal v příjemném prostředí golf-resortu Kořenec workshop pro vyšší a střední management naší firmy. Již od prvních momentů bylo jasné, že se jedná o velice netradiční setkání, jehož cílem je slovy lektorů: "probudit v nás sílu, sebevědomí, obnovit chuť poznávat nové věci".
Při úvodním seznámení měl každý účastník za úkol vyjádřit své očekávání a obavy ohledně způsobu a formy školení. Někteří při té příležitosti vyjadřovali negativní zkušenosti s některými v minulosti absolvovanými školeními od jiných firem. Pro zkušené lektory společnosti GNOSTIKA CONSULTING, s.r.o. to byly velice důležité informace a podněty, se kterými se však setkávají často a i proto se řídí heslem, které je i mottem tohoto programu : "Chcete-li mít jiné výsledky, dělejte věci jinak!"
Účastníci byli rozděleni do tří skupin, které mezi sebou soutěžily v plnění rozličných a velice zajímavých úloh. Některé úlohy dávaly velký prostor ke kreativitě a nápaditosti, jiné prověřily manuální zručnost či týmovou souhru. Účastníci přistupovali k plnění úloh aktivně, se zápalem, živě diskutovali jednotlivé možnosti řešení a střídali se v týmových rolích. Po splnění každé úlohy proběhla krátká debata, při které se podělili s ostatními o své pocity a provedli sebehodnocení. Lektoři pak vyhodnotili úspěšnost, snahu a silné či slabé stránky jednotlivých týmů.
Všechny příjemně překvapilo, jak se dá jednoduchou hrou demonstrovat řízení a organizace podniku. Pochopili, jak je ve firmě důležitá komunikace a spolupráce všech členů týmu.
Atmosféra závěrečné diskuze byla proto mnohem optimističtější než při zahájení. Z účastníků čišelo nadšení a spokojenost a u všech bylo znát, že průběh i forma tohoto workshopu předčili jejich očekávání.
Pan jednatel Antonín Kužel vyjádřil za všechny zúčastněné spokojenost a naději, že na toto setkání budou navazovat další podobné akce vedoucí k rozvoji osobností a k upevnění týmové spolupráce zaměstnanců naší firmy.

  

Návštěvy žáků a studentů v naší společnosti

Každý den činíme rozhodnutí méně či více důležitá. Mezi ty důležité patří i volba budoucího povolání nebo dalšího studia. Udělat správné rozhodnutí znamená také mít dostatek informací.
Tyto informace můžeme nabídnout žákům a studentům všech úrovní na exkurzích v naší společnosti, kdy jim představujeme nejen naše vyráběná zařízení, ale seznamujeme je i s běžným děním v naší firmě.
27.11.2014 se uskutečnila návštěva studentů 5. ročníku slévárenského inženýrství z VUT Brno,
11.12.2014 nás pak navštívili žáci 7.ročníku Základní školy Jevíčko.

  

51. slévárenské dny

Ve dnech 11. a 12. listopadu 2014 se konaly v hotelu AVANTI v Brně 51. slévárenské dny, kterých se účastnili také zástupci naší společnosti.Program probíhal v 6 sekcích odborných přednášek. Se svojí prezentací zaměřenou na téma "Údržba, servis a opravy indukčních cívek tavících pecí" přispěl také jednatel společnosti, pan Antonín Kužel.
Prezentace byla podpořena i výstavou na dané téma. U našeho stánku si mohli návštěvníci prohlédnout model indukční cívky v různých fázích průběhu opravy. Model této cívky byl speciálně pro tuto akci vyroben našimi pracovníky.
Děkujeme všem pracovníkům společnosti, kteří se podíleli na přípravě prezentace.

  

Nové všeobecné obchodní podmínky

Od 1.9.2014 platí nové obchodní podmínky společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o.

Vísky Cup 2014

V sobotu 28. června 2014 se náš fotbalový tým zúčastnil společně s dalšími sedmi firemními týmy turnaje v malé kopané. Naši hráči vybojovali krásné 2. místo. Blahopřejeme !

  

Uvedení pece H3 do provozu

Dne 17. 6. 2014 byla za symbolického přestřižení pásky místopředsedou představenstva společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Janem Marinovem, MBA a zástupcem dodavatele, jednatelem společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o. Antonínem Kuželem, oficiálně uvedena do provozu nová moderní homogenizační pec H3.
Nová pec je nepřímo vytápěná plynem a je určená pro homogenizační žíhání, rekrystalizační žíhání a žíhání na měkký stav hliníkových svitků pod ochrannou atmosférou nebo pod vzduchem.

  

Školení hydraulických systémů

V období od října 2013 do června 2014 se v několika etapách účastnilo 30 pracovníků naší společnosti z oddělení konstrukce, montáže, servisního oddělení a technické přípravy výroby školení hydraulických systémů ve školícím centru Bosch Rexroth, spol. s r. o. v Brně.

Exkurze ve spalovně SAKO Brno, a.s.

Dne 16.10.2013 se naši pracovníci z oddělení Výroby roštů zúčastnili exkurze ve spalovně SAKO Brno, a.s., kde zhlédli finální výsledek jejich práce.
S odborným výkladem pana Rudolfa Platzera z firmy MARTIN GmbH, pro kterou naše firma výrobu roštových tyčí zajišťuje, sledovali demontáž částečně opotřebených roštů a prohlédli si i celý komplex spalovny, jejíž jsou naše výrobky relativně malou leč zásadní součástí.

  

Členové dozorčí rady v Boskovicích

Ve dnech 3.-4.9.2013 proběhlo u naší společnosti zasedání dozorčí rady mateřské společnosti OTTO JUNKER GmbH z Německa. Vedení naší firmy informovalo o dosažených výsledcích tohoto roku a zhodnotilo vývoj společnosti za uplynulá období. Společně byly projednány významné investiční akce, další nasměrování a rozvoj společnosti, zahájení nových projektů atd.

  

Mítink DGM

Ve dnech 26.-27.2.2013 se uskutečnil mítink významných firem německého svazu DGM (Deutsche Gesellschaft für Materialkunde). DGM se zabývá vzájemným soustavným zvyšováním know-how u těchto společností a tím i udržení vysokého standardu kvality a konkurenceschopnosti výrobků.
Tématem mítinku bylo tepelné zpracování barevných a lehkých kovů (mědi a slitin mědi, hliníku a slitin hliníku). Mateřská společnost Otto Junker GmbhH z německého Lammersdorfu byla hlavním pořadatelem tohoto mítinku a naše společnost se významně spolupodílela na organizaci a zabezpečení celé akce.
Účastníci se sami přesvědčili o kvalitách technických řešení, kvalitních a moderních zařízení vyráběných pod značkou OTTO JUNKER a také o vysoké profesionální realizaci těchto projektů naší společností.

  

47. slévárenské dny

Ve dnech 23. a 24. června 2010 se v hotelu Continental v Brně konaly 47. slévárenské dny, kterých se účastnil také jednatel naší společnosti, pan Antonín Kužel. V přednášce se zaměřil na prezentaci produktů skupiny OTTO JUNKER a servisní činnost.

Návštěva ministra průmyslu a obchodu

Dne 6.2.2004 navštívil naši firmu ministr průmyslu a obchodu ČR ing. Milan Urban. Byl uvítán jednatelem společnosti panem Heinrichem Wollgartenem, který mu představil naši firmu a připravované projekty k rozšíření aktivit a výrobních prostor.