CZ DE EN
 

O nás

Prezentace v médiích a publikacích

Nová dílna elektromontáže

V květnu 2017 byla zakončena jedna z etap optimalizace organizace závodu. Investicí 15 miliónů Kč byla během jednoho roku přestavěna původní skladová hala na moderní provoz elektromontáže ... Celá zpráva (PDF)

  

In-house školení

Ve středu 22.11.2017 proběhlo školení "Manažerské dovednosti pro mistry a předáky dělnických kolektivů". Toto školení vedla vynikající lektorka paní Mgr. Martina Hejduková ze společnosti FORUM s.r.o. ... Celá zpráva (PDF)

  

You Dream We Run 2017

Naše společnost se letos poprvé zúčastnila 5. ročníku štafetového charitativního běhu You Dream We Run 2017, který se konal ve dnech 9.-10.6.2017 na hřišti ASK Blansko. Během 24 hodin se na hřišti vystřídalo více jak 2 000 běžců poskládaných do 54 týmů ... Celá zpráva (PDF)

  

Odborná praxe studentů středních škol

Jako každý rok naše společnost nabízí studentům technických škol možnosti využití odborné praxe. Studenti se tak mohou seznámit s činností a posláním jednotlivých pracovišť firmy a reálnou situací v daném oboru. Mohou si tak ověřit získané teoretické znalosti a praktické dovednosti ... Celá zpráva (PDF)

  

Exkurze z VUT Brno

Dne 23.3.2017 navštívili naši firmu studenti Fakulty strojního inženýrství VUT Brno pod vedením Doc. Ing. Antonína Záděry, Ph.D. z Ústavu strojírenské technologie - Odbor slévárenství.
Studenti si prohlédli jednotlivá pracoviště, kde se mohli prakticky seznámit s výrobky naší firmy. Součástí prezentace byla také funkční ukázka pracovních poloh indukční tavící pece na 2.750 kg hliníku.

  

Semináře LEAN PRODUCTION

Zaměstnanci naší společnosti se v průběhu května až října 2016 zúčastnili rozvojového programu Lean Production - Štíhlé a ekonomické myšlení pro společnost. Cílem kurzů pod vedením lektorů Ing. Štěpánky Uličné, Ph.D. a Ing. Miroslava Pavla ze společnosti Gnostika Consulting, s.r.o. bylo motivovat pracovníky k návrhům na zlepšení výroby a procesů ..... Celá zpráva (PDF)

  

Nové všeobecné obchodní podmínky

Od 1.8.2016 platí nové obchodní podmínky společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o. - Dokumenty

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2016

Naše společnost se ve dnech 3.10.-7.10.2016 zúčastnila Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Expozice byla zaměřena především na výrobu, servis a opravy indukčních cívek, výrobu ocelových konstrukcí zastoupenou oběžným ventilátorovým kolem pro žíhací agregáty, dále byla prezentována možnost dodávky náhradních dílů a přímých servisních zásahů u zákazníka bez nutnosti demontáže zařízení .... Celá zpráva (PDF)

  

Odborné praxe studentů

Naše firma nabízí studentům technických škol možnosti odborné praxe. Studenti tak mohou nahlédnout do chodu firmy a získat tolik potřebné zkušenosti v oboru.
Od 16.5.2016 do 27.5.2016 této příležitosti využili dva studenti 2. ročníku Střední průmyslové školy Jedovnice a dva studenti 3. ročníku Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy technické Brno, Sokolská 1. Společně se podíleli na úspěšném vypracování modelu zavážecího vozíku tavící pece v CAD systému SolidWorks.

Návštěva senátora Parlamentu ČR Jozefa Regece

Dne 17.května 2016 navštívil naši firmu senátor Parlamentu ČR Jozef Regec. Jednatel společnosti pan Antonín Kužel mu představil výrobní program, provedl ho firmou a seznámil ho s krátkodobými i dlouhodobými plány rozvoje společnosti. Pan senátor se živě zajímal zejména o problematiku zaměstnanosti a řešení všeobecně chybějících kapacit v technických profesích .... Celá zpráva (PDF)

  

Seminář "Konzultativní prodej"

S rozvojem firmy se klade důraz na správnou prezentaci a kontakt se zákazníky, kterým se snažíte být zejména dobrým konzultantem a obchodním partnerem. Cílem je umět nacházet možnosti oboustranně výhodné spolupráce, podpořit pochopení a zkvalitnění vztahu se zákazníkem. Seminář, který pro nás připravila společnost LIONS CZ s.r.o., se touto problematikou zabýval. Proběhl ve dnech 3. a 12. května 2016 a absolvovali ho zástupci obchodu, servisu a řízení projektů. ... Celá zpráva (PDF)

  

F O U N D T E CH    -    bazar technologií pro tepelné zpracování kovů

Naše společnost zahájila provoz internetového bazaru technologií pro tepelné zpracování kovů foundtech.cz. Cílem služby je zprostředkování koupě a prodeje zařízení i technologických celků v dané oblasti. Díky zkušenostem z dvaceti let působení naší společnosti na trhu zákazníkům nabízíme jak zprostředkování obchodu, tak veškeré technické služby s tím spojené, včetně možnosti generální opravy či modernizace zařízení před jeho dodáním zákazníkovi.

Více na stránkách foundtech.cz

  

52. Slévárenské dny

Ve dnech 10. - 11. listopadu 2015 se v hotelu Avanti v Brně uskutečnili již 52. Slévárenské dny spojené s doprovodnou výstavou, na kterých se naše společnost stejně jako loni aktivně podílela. Slévárenské dny tradičně pořádala Česká slévárenská společnost a spolupořadatelem byl Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně ....
Celá zpráva (PDF)

  

Rodinný den

V tomto roce si připomíná naše společnost JUNKER Industrial Equipment s.r.o. 20 let od svého založení. Při této příležitosti uspořádala dne 5.září 2015 pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky rodinný den ....
Celá zpráva (PDF)

  

Návštěva dozorčí rady skupiny OTTO JUNKER

Při příležitosti oslavy 20. výročí založení naší společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o. a pořádání "Dne otevřených dveří" nás 1.-2.9.2015 navštívila také dozorčí rada skupiny OTTO JUNKER .... Celá zpráva (PDF)

  

Den otevřených dveří 2015

V tomto roce si připomíná naše společnost JUNKER Industrial Equipment s.r.o. 20 let od svého založení. Při této příležitosti uspořádala dne 1. září 2015 pro stávají i potencionální zákazníky, významné dodavatele, vedení města a vedoucí představitele firem z blízkého okolí "Den otevřených dveří".
Akce, které se zúčastnilo 110 návštěvníků ze 70 českých i zahraničních firem .... Celá zpráva (PDF)

  

Grill party 2015

Dne 3. 7. 2015 uspořádalo vedení naší společnosti pro své zaměstnance v pořadí již třetí "grilování u rybníčka". Počasí přálo, výborného jídla bylo dosti a chlazené pivo přišlo v horku jistě vhod .... Celá zpráva (PDF)

  

Vísky cup 2015

V sobotu 27. června 2015 se tým našich zaměstnanců účastnil 23. ročníku turnaje v malé kopané, který pořádala Tělovýchovná jednota Sokol Vísky .... Celá zpráva (PDF)

  

Workshop "GET OUT OF THE BOX"

Dne 13.5.2015 se konal v příjemném prostředí golf-resortu Kořenec workshop pro vyšší a střední management naší firmy. Již od prvních momentů bylo jasné, že se jedná o velice netradiční setkání, jehož cílem je slovy lektorů: "probudit v nás sílu, sebevědomí, obnovit chuť poznávat nové věci" .... Celá zpráva (PDF)

  

Návštěvy žáků a studentů v naší společnosti

Každý den činíme rozhodnutí méně či více důležitá. Mezi ty důležité patří i volba budoucího povolání nebo dalšího studia. Udělat správné rozhodnutí znamená také mít dostatek informací.
Tyto informace můžeme nabídnout žákům a studentům všech úrovní na exkurzích v naší společnosti, kdy jim představujeme nejen naše vyráběná zařízení, ale seznamujeme je i s běžným děním v naší firmě.
27.11.2014 se uskutečnila návštěva studentů 5. ročníku slévárenského inženýrství z VUT Brno,
11.12.2014 nás pak navštívili žáci 7.ročníku Základní školy Jevíčko .... Celá zpráva (PDF)

  

51. slévárenské dny

Ve dnech 11. a 12. listopadu 2014 se konaly v hotelu AVANTI v Brně 51. slévárenské dny, kterých se účastnili také zástupci naší společnosti .... Celá zpráva (PDF)

  

Nové všeobecné obchodní podmínky

Od 1.9.2014 platí nové obchodní podmínky společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o. - Dokumenty

Vísky Cup 2014

V sobotu 28. června 2014 se náš fotbalový tým zúčastnil společně s dalšími sedmi firemními týmy turnaje v malé kopané. Naši hráči vybojovali krásné 2. místo. Blahopřejeme ! .... Celá zpráva (PDF)

  

Uvedení pece H3 do provozu

Dne 17. 6. 2014 byla za symbolického přestřižení pásky místopředsedou představenstva společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Janem Marinovem, MBA a zástupcem dodavatele, jednatelem společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o. Antonínem Kuželem, oficiálně uvedena do provozu nová moderní homogenizační pec H3 ... Celá zpráva (PDF)

  

Školení hydraulických systémů

V období od října 2013 do června 2014 se v několika etapách účastnilo 30 pracovníků naší společnosti z oddělení konstrukce, montáže, servisního oddělení a technické přípravy výroby školení hydraulických systémů ve školícím centru Bosch Rexroth, spol. s r. o. v Brně, pod vedením Doc. Ing. Václava Peňáze, CSc. .... Celá zpráva (PDF)

Exkurze ve spalovně SAKO Brno, a.s.

Dne 16.10.2013 se naši pracovníci z oddělení Výroby roštů zúčastnili exkurze ve spalovně SAKO Brno, a.s., kde zhlédli finální výsledek jejich práce ... Celá zpráva (PDF)

  

Členové dozorčí rady v Boskovicích

Ve dnech 3.-4.9.2013 proběhlo u naší společnosti zasedání dozorčí rady mateřské společnosti OTTO JUNKER GmbH z Německa. Vedení naší firmy informovalo o dosažených výsledcích tohoto roku a zhodnotilo vývoj společnosti za uplynulá období. Společně byly projednány významné investiční akce, další nasměrování a rozvoj společnosti, zahájení nových projektů atd ... Celá zpráva (PDF)

  

Mítink DGM

Ve dnech 26.-27.2.2013 se uskutečnil mítink významných firem německého svazu DGM (Deutsche Gesellschaft für Materialkunde). DGM se zabývá vzájemným soustavným zvyšováním know-how u těchto společností a tím i udržení vysokého standardu kvality a konkurenceschopnosti výrobků ... Celá zpráva (PDF)

  

47. slévárenské dny

Ve dnech 23. a 24. června 2010 se v hotelu Continental v Brně konaly 47. slévárenské dny, kterých se účastnil také jednatel naší společnosti, pan Antonín Kužel. V přednášce se zaměřil na prezentaci produktů skupiny OTTO JUNKER a servisní činnost.

Návštěva ministra průmyslu a obchodu

Dne 6.2.2004 navštívil naši firmu ministr průmyslu a obchodu ČR ing. Milan Urban. Byl uvítán jednatelem společnosti panem Heinrichem Wollgartenem, který mu představil naši firmu a připravované projekty k rozšíření aktivit a výrobních prostor ... Celá zpráva (PDF)